technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

لکنت زبان وآفازی تحولی کودکان 

 

آفازی تحولی(دیرحرف زدن کودکان یاتاخیرگفتار)-developmental aphasia

 چرا کودکم بحرف نیامده است؟

او همه چیز را میفهمد وآنچه را که می گویم انجام می دهد و ..................

اینها نمونه گزارشهایی هستند که خانواده های دارای کودک آفازی تحولی در طی روند ارزیابی به درمانگرمی دهند ،البته با مطالب بالا نمی توان دقیقاً پی به قطعیت مشکل برد بلکه سئوالات دیگری هستند که خانواده باید به آنها پاسخ دهد تابه نتیجه دلخواه دست یابیم.

آفازی چیست و آفازی تحولی کدام است؟

 آفازی در کل عبارتست از اختلال در تکلم و بصورت درک یا بیان یا مخلوطی از این دو بوده وتشریح کامل آن از حوصله این بحث خارج است و آنچه که مورد نظرمی باشد تحول گفتاری دیر هنگام دراین کودکان است که شیوع نسبتاً زیادی داشته و موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها شده است.

تشخیص افتراقی دراین خصوص اهمیت فراوانی دارد وباعث اطمینان در نظر نهایی گفتاردرمانگر ونهایتاً جلوگیری از سرگردانی و نگرانی خانواده خواهد شد.

تشخیص افتراقی :درصورتی که تاریخچه گیری دقیق این اطمینان را در درما ایجاد نماید که کودک مبتلا به تاخیر گفتاری دچارآسیبهای زیر نشده، می توان تقریباً با قاطعیت عنوان نمود که او دچار آفازی تحولی میباشد .

1. عقب ماندگی ذهنی

2. اتیسم وطیف آن

3. تشنج

4. ضربه مغزی

5. مسمومیتهای شدید

6. موتیسم در اثر شوک یا موارد دیگر

7. سیانوزه شدن

8. کم شنوایی یا ناشنوایی

9. دو زبانگی موثر

10. محرومیت اجتماعی وگفتاری ومحیطی

11. بیماریهایی مانند تشنج که میتوانند مغز را مورد تهدید قرار دهند.

علت آفازی تحولی :ژنها تعین کننده نهایی تمامی خصوصیات جسمی انسانها هستند (غیر از تغییرات اکتسابی محیطی )همانطور که انسان درزمان خاصی قادر به راه رفتن است و ماه قبل از آن فاقد این توانایی است ، ژن بیان گفتار نیز در زمان خاصی دچار بر انگیختگی یا (maturation ) می شودوهر کودک ممکن است علی رغم هوش بالا یا پایین دچار این امر شده باشد و حتی این مورد امکان دارد در کودک عقب مانده ذهنی یا اتیسم یا c.p یا موارد دیگر هم اتفاق بیفتد ، بنابراین در درمان کودکان فوق باید به این نکته هم توجه و در اظهار نظر راجع به علت عدم تکلم اینگونه کودکان نباید عجولانه قضاوت نمود.

چند نکته راجع به کودکان آفازی تحولی:

v بسیاری از این کودکان در زمان شروع عادی گفتار (حدود یکسالگی ) قادر به بیان چند کلمه ساده گشته و سپس آنها را فراموش می کنند.

v قسمت اعظم این کودکان، گفتاری با شروع یکباره وجهشی دارند یعنی در زمانی که کسی دقیقا نمی داند، ناگهان شروع به گفتار می کنند وامکان دارد ظرف یک هفته قادر به جمله سازی حتی 3کلمه ای شوند .

v نباید اینگونه کودکان را در خصوص گفتارشان دچار حساسیت کرده و نباید بزور آنان را وادار به گویش کلمات دلخواهتان نمایید چون احتمالا باعث عصبانیت و حتی لکنت زبان آنان خواهد شد ،اکثرا ً باید وانمود کنید که منظور آنان را فهمیده اید ،متاسفانه آنان مظلومانی هستند که علی رغم ذخایر واژگانی زیاد و درک گفتاری نرمال قادر به بیان آنچه که میدانند، نمی باشند.

v هرگز با تصور اینکه (آنان قادر به تکلم نیستند پس نیازی به آموزش ندارند )نباید از آموزش معمولی آنها غافل شوید .

v در صورت مغایرت علائم کودک با موارد بالا، بایدحتما به فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان یا حداقل متخصص اطفال مراجعه نمایید.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1