technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

 

بیراهه در درمان لکنت زبان

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که راننده اتوبوس مشغول پزشکی شده و معلم مشغول رانندگی اتوبوس و پزشک هم مشغول مکانیکی گردیده

 همه آنها هم بنوعی ادعای تجربه قبلی درامورفوق دارند،شاید در کوتاه مدت  اتفاقی نیفتداما معلوم است هیچ کاری صد در صد خوب انجام نمی شود و پس از مدتی  متقاضیان  ناراضی و شاکی میشوند.

ضمنا مکانیک ها راننده ها پزشکان و معلمین واقعی نیز سرخورده و سرگردان شده واعتبارحرفه ای آنان واعتمادعموم نسبت به آنهابخطرخواهدافتاد، تنها شانس است که می‌تواند تا حدودی موعد اتفاق ناگوار رابه تاخیربیندازد.

 متاسفانه سرنوشت گفتار درمانی گاهی شباهت به مطلب بالا دارد، ممکن است صاحبان حرف غیر مرتبط با گفتار درمانی مطالبی در خصوص گفتار و لکنت بدانند اما این همه چیز نخواهد بود.

 از میان آنان می توان به متخصصین طب سنتی، روان درمانگران ،پزشکان ،هیپنوتراپیست های غیر گفتاردرمانگر و انرژی درمانگر ها و متخصصین روانپزشکی اشاره نمود که جایگاه همگی آنها در جای خود محترم می باشد،

 اما باید قبول کنیم صرف نظر از اینکه قانون چه اجازه ای به درمانگران از لحاظ طی مسیرتخصصی داده و خلاف آن جرم و قابل پیگیری از طرف درمان جویان است، درمان ناقص و یا اشتباه ازطرف افراد فوق میتواند لطمات جبران ناپذیری به متقاضیان وارد نماید.

 باید دانست که یک گفتار درمانگر بنابه حقی که قانون و علم به او داده مجاز به مداخله در امور گفتاری باهرروش درمانی شناخته شده،موثرومنطقی دردنیابنابه انتخاب خودش می باشد وهیچ نهادی حق مداخله دراین امررانداردمادامی که مضربودن یابی تاثیری آن روش اثبات شود،البته مداخله او در امور غیر مربوط مانند مشاوره خانوادگی یا بیماری های روانی و یا امور پزشکی مانندجراحی یاوصل سرم خلاف قانون بوده و متقابلا قابل پیگیری میباشد،

 اینجانب منکر این قضیه نیستم که در مواردی امکان دارد افراد غیر گفتاردرمانگر مرتبط مانند مشاورین نیز بتوانندلکنت را به صورت موردی درمان نمایندوازطرفی منکروجود و دخالت گفتاردرمانگر های  کم تجربه  در امر درمان لکنت نیز مانند هر رشته دیگری  نیستم

 اما این افراد هیچگاه نمی‌توانند در موارد عدیده موفق باشند وحتی راهنمایی مناسبی در خصوص لکنت و گفتار به صورت جامع ارائه نمایند،

 نکته دیگری که از دیده بسیاری از افراد مغفول مانده این است که اگرافراد فوق واقعا توانایی درمان کامل لکنت دارند چرا در رشته تخصصی که سالها برای آن زحمت کشیده اند فعالیت نمی نمایند وانرژی خود را صرف نوآوری در حرفه اصلی خودنمیکنند.البته اطلاعات موثق نشاندهنده استفاده افرادفوق ازتجربیات وهمکاری برخی ازگفتاردرمانگران است.

 نکته سوم روح قانون گریزی وشخصیت ضداجتماعی درافرادمورداشاره است که همواره برگریزازاستانداردها وقراردادهای اجتماعی پافشاری مینمایند،که منطقی نیست بپذیریم ادعاهای درمانی آنان بتواندحاصل مثبتی هم برای ماداشته باشند.

لذا لازم است درمانجویان و خانواده های محترم با تیزبینی و دقت به نکات فوق از هدر رفتن سرمایه خود و سرخوردگی در پی ناکامی در درمان جلوگیری نموده وکاررابه کاردان ومتخصص امربسپارند.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1