technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

تاثیر کاربرد ذهن آگاهی بر پایه کاهش استرس یامایند فولنس (m.b.s.r)در

 

بهبود واکنش های شناختی افراد دارای لکنت

 

یکی از واکنش های ایجاد شده در حین وقوع لکنت زبان،به طور معمول تعویض جهت تفکر از جنبه خودآگاهانه به ناخودآگاه آن است،از طرف دیگر پژوهش‌های زیادی ارتباط شدت لکنت را با عواطفی مانند ناامیدی وترس و خجالت نشان داده اند.

همچنین میزان اضطراب افراد دارای لکنت از افراددیگر در موقعیت های اجتماعی بیشتر است.

یکی از درمان های جدید در دو دهه اخیر که برای اولین بار توسط جان کابات زین برای طیف وسیعی از افراد دارای اختلالات مرتبط با استرس طراحی شده، برنامه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس است.

مهمترین پیامدهای انجام این روش افزایش توانایی فرد در تمرکز بر لحظه حال است که از این طریق می تواند بر احساسات و حالات جسمانی مرتبط با آن کنترل پیدا کند.

در ضمن ایجاد و تکامل این مهارت ها می تواند باعث کاهش نشانه های خلق آسیب پذیر و اضطراب شود.

  مسلم اینکه بین آنچه که برای درمان موثر لکنت مورد نیاز است با مزایای درمان ذهن آگاهی،موارد اشتراک زیادی وجود دارد.

 ضمناتمرینات مایندفولنس(ذهن آگاهی) می توانند موجب کاهش رفتارهای اجتنابی،افزایش سطح خودآگاهی وتقویت پذیرش و همچنین بهبود پردازش درکی- حسی و بهبود مهارتهای تنظیم توجه شوند که برای حصول موفقیت در درمان بلند مدت لکنت و پایداری آن در دو سطح شناختی و حسی-حرکتی لازم میباشد.

 بنابراین تلفیق آموزشmbsrو درمان لکنت امری موثر و ارزشمند است که می‌تواند در درمان نابسامانی های شناختی و رفتاری از جمله نشخوار های ذهنی منفی و اضطراب مختل کننده عملکرد افراد به کار رود.

 یکی از مواردی که در نتیجه استفاده از روش فوق در افراد ایجاد می شود ایجاد توانایی استفاده از راهکار های مقابله ای در افراد است که این توانایی معمولاً در قبل از آن یا وجود نداشت و یا در لحظه خاص ایجاد لکنت به شدت تضعیف می گردید.

در مجموع ویژگی‌های مثبتی که شامل افراد فوق خواهد شد عبارتند از

1-  پذیرش لکنت

2-کاهش ترس ازلکنت

3-خوش بینی

4-عدم اجتناب از ارتباطات

 آموزش ذهن آگاهی توجه به احساسات جسمانی همراه با مکانیسم صحبت کردن را افزایش داده و این باعث تغییرات طولانی‌مدت در مدیریت موثر لکنت خواهد شد،

 ضمنا آموزش ذهن آگاهی افزایش توجه را از طریق کاهش زمان واکنش وهمچنین افزایش توجه مستمر را به انجام تکالیف در پی خواهد داشت،

 

 به دلیل اینکه در درمان لکنت برای به وجود آمدن تغییر به توجه نیاز است،

 با توجه به اینکه در تحقیقات مشخص گردیده که این افراد ممکن است مشکلاتی را در کنترل توجه و تمرکز تجربه کنند،آموزش ذهن آگاهی برای این دسته از افراد مفید است و باعث بهبود مهارت‌های توجه در این افراد خواهد شد.

 بدین صورت که این افراد یاد می‌گیرند تا افکار خودکار،عادات یا الگوهای رفتاری قبلی را شناسایی و سپس رها کنند.

مقالات وپژوهشهای زیادی درخصوص مواردفوق درمجامع علمی ودانشگاهی داخل وخارج ازکشورانجام گردیده اندکه همگی درستی آن مواردراتاییدنموده اند.

نوشته:آسیب شناس گفتار،محقق وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1