technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

اخبار

زیر مجموعه ها

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هیپنوتیزم چه کاربردهایی دارد؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 205
چه غذاهایی درتشدیدیاتخفیف لکنت زبان موِثرند؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 9705
درمان لکنت زبان کودکان چقدر طول میکشد؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 2529
آیا میدانید طول جملات کودکتان درسنین مختلف چندکلمه است؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 683
طراحی وساخت دومین نرم افزاردرمان لکنت (slow speech 2(ss-2 نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 356
انواع دیگرنرم افزارهای درمان لکنت درآینده بسیارنزدیک عرضه خواهدشد نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 240
طراحی وساخت نرم افزاردرمان لکنتver.20.1) slow speech-1(ss-1) )درکلینیک گفتاردرمانی لسان نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 403
آیا فقط من قادربه دستیابی به روشهای درمان لکنت هستم ؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 453
لطفا به گروه تلگرامی مرتبط بااین سایت مراجعه فرمایید نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 1150
یک خبرمهم درخصوص درمان ازراه دور نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 337