technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

لکنت کودکان

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نقش هنردرمانی برپایه نقاشی درکاهش اضطراب کودکان دچارلکنت نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 379
درمان خودبخودی لکنت زبان درکودکان نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 514
لکنت وعامل تقلیدبرمبنای تاثیرنورونهای آیینه ای نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 596
علت ابتلا و عدم ابتلای برخی از کودکان به لکنت با مواجهه با شرایط مشابه نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 400
تقلیدلکنت زبان از اشخاص دیگر نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 486
علل لکنت زبان؛چرالکنت درکودکان ایجادمیشود؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 393
چراسرعت گفتاروالدین ازعلل شروع لکنت است؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 371
ارتباط لکنت زبان وآفازی تحولی کودکان نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 382
نکاتی که والدین بایددرمورد ماهیت وبروز لکنت بدانند نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 463
نکاتی که درمورد لکنت کودکتان بایدرعایت کنید نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 619