technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

لکنت کودکان

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نقش هنردرمانی برپایه نقاشی درکاهش اضطراب کودکان دچارلکنت نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 30
درمان خودبخودی لکنت زبان درکودکان نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 69
لکنت وعامل تقلیدبرمبنای تاثیرنورونهای آیینه ای نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 49
علت ابتلا و عدم ابتلای برخی از کودکان به لکنت با مواجهه با شرایط مشابه نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 77
تقلیدلکنت زبان از اشخاص دیگر نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 339
علل لکنت زبان؛چرالکنت درکودکان ایجادمیشود؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 225
چراسرعت گفتاروالدین ازعلل شروع لکنت است؟ نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 214
ارتباط لکنت زبان وآفازی تحولی کودکان نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 192
نکاتی که والدین بایددرمورد ماهیت وبروز لکنت بدانند نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 297
نکاتی که درمورد لکنت کودکتان بایدرعایت کنید نوشته شده توسط lesan-clinic،درمان قطعی لکنت زبان 433